Jaarverslag

Jaarverslag 2017
In 2017 zijn er 3 bestuursvergaderingen gehouden :
6 juni bij van der Valk in Sneek- 22 september bij van der Valk In Sneek en op 13 december in het Streekcentrum te Jubbega.
In de vergadering van 6 juni is de jaarrekening over 2016 goedgekeurd. Met als verantwoording totaal betaald aan uitkeringen € 67.413. De totale kosten over 2016 bedroegen € 79.656.80 met als opbrengsten € 31.743.33
In 2017 zijn de volgende aanvragen binnen gekomen en behandeld:
Manege onder de Linde voor niet gedekte kosten- toegewezen-
St Wigwam - afgewezen
IPG Sneek-opleiding instructeurs- afgewezen-
Anna Zijlstra Hoeve stalinrichting- toegewezen- voor voerhekken/paardenboxen/ruif
Bûtenút Oentsjerk- toegewezen-
Doniastate Stiens- toegewezen-

 Paardrijlessen Rianne
Door het Bestuur zijn bezoeken afgelegd aan : Donia state/Bûtenút Oentsjerk/en de Anna Zijlstra Hoeve.
Voor het plaatsen van foto's e/o dia's op de website zijn nog geen aanleveringen geweest.
Voor 2018 zijn er reeds voor € 29.264. aan uitkeringen reeds voldaan.
Besloten is volgende aanvragen door te schuiven naar 2019.
We helpen graag waar het kan
We kunnen actief bijdragen bij projecten en voor individuen.