Manege Onder de Linde

foto 1 - manegegebouw.jpg
Manege Onder de Linde is een voor Friesland unieke manege, in eerste instantie opgezet voor ruiters met een beperking. Onze doelstelling is het paardrijden voor ruiters met een beperking mogelijk te maken en de integratie tussen invalide en valide ruiters te bevorderen.
Wekelijks rijden er zo’n 245 ruiters, waarvan het merendeel met een beperking en worden door vier gediplomeerde instructrices en ca 70 enthousiaste en deskundige vrijwilligers begeleid.
Om het paardrijden voor een brede groep gehandicapte ruiters mogelijk te maken proberen we de kosten zo laag mogelijk te houden. Om onze exploitatie rond te krijgen zijn we, naast de inkomsten uit lesgelden, afhankelijk van giften en donaties.
Wij zijn dan ook heel blij met de financiële ondersteuning van de “Hendrik- en Anne Bosmastichting” , die het ons mogelijk heeft gemaakt onderstaande doelen te realiseren.
   
  • Voor de nieuwbouw van de manege in 2010 hebben wij financiële bijdragen gekregen van de voor het realiseren van twee         paardenboxen en het aanschaffen van een tillift.

3. tillift HAB1-COLLAGE.jpg


   
  • In de jaren daarna hebben we een pony gekregen en allerlei materialen kunnen aanschaffen zoals aangepaste zadels,                    paardendekens, kleurenteugels en diverse aangepaste materialen.


7. aangepast zadel  HAB-COLLAGE.jpg

        
  • Op het weiland hebben we een nieuwe afrastering kunnen maken en een water voorziening aangelegd met drinkbakken op    diverse plekken. Een rondpomp systeem zorgt dat het water niet bevriest.  

4. Aangepast zadel HAB-COLLAGE.jpg

  • In het voorjaar 2018 hebben we een paddock naast de manege kunnen realiseren

10. paddock.JPGWe helpen graag waar het kan
We kunnen actief bijdragen bij projecten en voor individuen.