Over de stichting

Wie waren Hendrik en Anne Bosma?


Hendrik en Anne Bosma waren twee broers uit een gezin van zeven kinderen.
Anne heeft de “Ambachtsschool” en Hendrik de “Landbouwschool” met succes doorlopen.
Na de schoolopleiding moest Hendrik in militaire dienst en als boerenzoon, die veel op had met paarden, kwam hij dan ook  bij de “Cavalerie”, waar hij oppasser werd bij de kolonel. Anne had  vrijstelling van militaire dienst.
 
In de jaren 60 namen ze de boerderij over. Het was toen een gemengd bedrijf; landbouw en veeteelt. Later werd het alleen veeteelt. Ze molken ca. 25 koeien. Weer veel later deden ze alleen nog veehandel. In het voorjaar kopen en in het najaar verkopen.
Met het overnemen van de boerderij nam Anne de nevenfuncties van zijn vader over n.l.: Het “Paardenfonds” (een ongevallenverzekering voor paarden) en Hooibroei controle” (voor de verzekeringsmaatschappij De Zevenwouden). Hendrik nam het “Waterschap(het schouwen van watergangen) over van zijn vaders broer Andries.
De boeren werkzaamheden gingen altijd met paard en wagen. De meeste tijd liep “Max” voor de wagen. Een paard dat als veulen op de boerderij geboren werd en een leeftijd behaalde van ca. 37 jaar.
Van een tractor moesten ze niet veel hebben, maar uiteindelijk hebben ze er toch één aangeschaft.
 
In de wintermaanden hadden ze geen vee, dus tijd voor hun hobby “de jacht”.
Hendrik was de jager en Anne de drijver met door hemzelf afgerichte jachthonden ( Duitse-staanders). Een aantal keren per jaar gingen ze op jacht met, artsen en specialisten uit het westen van het land. ‘s Morgens op hun eigen land en ’s middags op het landgoed van de familie Postuma, wat voor hen het hoogtepunt van het jachtseizoen was.
 
In de jaren 70 speelde “de ruilverkaveling”, ook wel kavelruil genoemd. Hierin ruilden de grondgebruikers kavels met elkaar om er beter van te worden (land dichter bij huis).
Voor de gebroeders betekende dit land achter de Groningerweg ruilen voor grond dichter bij huis. Land, dat generaties lang in het bezit van de Bosma’s was, afstaan, dat nooit!
Een advocaat in de hand genomen, een rechtszaak aangespannen en uiteindelijk gewonnen.
 
Na gestopt te zijn met het boerenleven, zijn ze tot hun dood, Hendrik een jaar eerder als Anne, op de boerderij blijven wonen.
Het buitenleven ging boven alles, luxe was aan hen niet besteed.
In de wijde omgeving stonden ze bekend als de “Gebroeders”, waaraan iedereen alleen maar goede herinneringen heeft overgehouden.
 

Hoe is de Hendrik- en Anne Bosma Stichting ontstaan?


De Stichting is in het leven geroepen door de heren Hendrik en Anne Bosma en opgericht op 17 juli 2004. In hun testament hebben zijn bepaald, dat als enige erfgenaam de Hendrik- en Anne Bosma Stichting in aanmerking komt. Van de opbrengsten uit erfpacht inkomsten en kapitaal kunnen gelden vrijgemaakt worden om mensen met een verstandelijke dan wel lichamelijke beperking de mogelijkheid te bieden de paardensport te beoefenen.

Doelstelling


De stichting heeft ten doel het doen van geldelijke uitkeringen op aanvraag door instellingen of particulieren uit de regio Friesland, ten behoeve van gehandicapten ter bevordering van sport, uitjes of andere ontspanningsactiviteiten die te maken hebben met eenhoevige dieren zoals paarden, pony's, ezels en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Alles in de ruimste zin des woords.

De Hendrik- en Anne Bosma Stichting is een erkende sociaal belang behartigende instelling (SBBI).
We helpen graag waar het kan
We kunnen actief bijdragen bij projecten en voor individuen.