Menu

Hendrik- & Anne Bosma Stichting

Paardensport-activiteiten voor mensen met een beperking

 • Jaarverslag

  Jaarverslag 2017

  In 2017 zijn er 3 bestuursvergaderingen gehouden :

  6 juni bij van der Valk in Sneek- 22 september bij van der Valk In Sneek en op 13 december in het Streekcentrum te Jubbega.

  In de vergadering van 6 juni is de jaarrekening over 2016 goedgekeurd. Met als verantwoording totaal betaald aan uitkeringen € 67.413. De totale kosten over 2016 bedroegen € 79.656.80 met als opbrengsten € 31.743.33

  In 2017 zijn de volgende aanvragen binnen gekomen en behandeld:

  Manege onder de Linde voor niet gedekte kosten- toegewezen-

  St Wigwam - afgewezen

  IPG Sneek-opleiding instructeurs- afgewezen-

  Anna Zijlstra Hoeve stalinrichting- toegewezen- voor voerhekken/paardenboxen/ruif

  Bûtenút Oentsjerk- toegewezen-

  Doniastate Stiens- toegewezen-

   Paardrijlessen Rianne

  Door het Bestuur zijn bezoeken afgelegd aan : Donia state/Bûtenút Oentsjerk/en de Anna Zijlstra Hoeve.

  Voor het plaatsen van foto's e/o dia's op de website zijn nog geen aanleveringen geweest.

  Voor 2018 zijn er reeds voor € 29.264. aan uitkeringen reeds voldaan.

  Besloten is volgende aanvragen door te schuiven naar 2019.
 • Nieuws
  21-07-2017

  Website Hendrik- & Anne Bosma Stichting online!

  Aanmelden nieuwsbrief