Menu

Hendrik- & Anne Bosma Stichting

Fonds voor Paardensport-activiteiten voor mensen met een beperking

 • Jaarverslag

  Jaarverslag 2017

  In december 2016 hebben wij als sponsor afscheid genomen van Rixt van der Horst met haar paard Caraat. De door haar behaalde drie Olympische medailles waren voor ons als Bosma Stichting een geweldige genoegdoening. Met name doordat "Caraat" eerst als reserve paard was ingezet maar nadien als 1e paard werd beloond met 3 medailles.

  In 2017 heeft onze Stichting een contract afgesloten met J V Media voor het maken van een geheel nieuwe Website. De oplevering hiervan vond plaats in juni 2017. Mede door deze digitale oplevering heeft onze Stichting meerde bekendheid gekregen en meer aanvragen voor subsidies. Ook het indienen en afhandelen van deze aanvragen is voor het Bestuur beter in zichtbaar.

  In 2017 is door ons deelgenomen aan een voorlichtingsuitwisseling over sponsoring en ANBI/SBBI status bij de Rabo bank te Heerenveen. Het notariaat Trip gaf hier een heldere uiteenzetting over de werkwijze van de Stichtingen met name op de declarabele kosten en de ondergrens van het Kapitaal bij de Stichtingen.

  In september hebben wij 2 aanvragen moeten afwijzen gelet op het karakter van deze aanvragen en onze doelstelling van de Stichting. Dit betrof de stichting de Wigwam en IPG Sneek.

  In november werd door 2 bestuursleden een bezoek gebracht aan Doniastate Stiens, Bûtenut Oentsjerk en de Anna Zijlstra hoeve Dokkum. Doniastate was erg content met de reeds door de stichting gesponsorde doelen en gaat op termijn een aanvraag indienen voor de accommodatie van ezels en paarden. Bûtenut  heeft de ingediende aanvraag onderbouwd, die wij nadien hebben goedgekeurd voor plafondsysteemlift, huifkarren en men-tuig voor 2-span paarden. Ook is tijdens het bezoek aan de Anna Zijlstrahoeve de aanvraag voor voerhek/Venohek en paardenboxen uitvoerig besproken. Na indiening hiervan hebben wij deze aanvraag goedgekeurd.

  Tenslotte mochten wij Rianna Mosselaar nog voor één jaar sponsoren voor het paardrijden bij Onder de Linde te Beetsterzwaag.

  Dit jaar heeft het Bestuur 3 vergaderingen belegd en het jaar 2017 werd afgesloten op 13 december bij van der Valk in Sneek 


 • Nieuws
  21-07-2017

  Website Hendrik- & Anne Bosma Stichting online!

  Aanmelden nieuwsbrief