Zonder Javascript functioneert deze website niet. Schakel Javascript in in uw browserinstellingen.
Menu

Hendrik- & Anne Bosma Stichting

Paardensport-activiteiten voor mensen met een beperking

 • Privacyverklaring

  De Hendrik- en Anne Bosma Stichting gevestigd aan de Schoterlandseweg 127, 8411 ZA te Jubbega, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:
  https://bosmastichting.nl
  Schoterlandseweg 127, 8411 ZA, Jubbega
  Kvk nr: 01107265
   
  Melis van der Werf is de Functionaris Gegevensbescherming van de Hendrik- en Anne Bosma Stichting.
  Hij is per email te bereiken via het contactformulier op de website bosmastichting.nl


  Persoonsgegevens die wij verwerken


  De Hendrik- en Anne Bosma Stichting verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bosmastichting.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


  De Hendrik- en Anne Bosma Stichting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het behandelen van de door u ingevulde subsidieaanvraag.


  Geautomatiseerde besluitvorming


  De Hendrik- en Anne Bosma Stichting neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Hendrik- en Anne Bosma Stichting) tussen zit.

   

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


  De Hendrik- en Anne Bosma Stichting bewaart alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze verplichtingen naar de Belastingdienst, de termijn die hiervoor staat is 7 jaar.


  Delen van persoonsgegevens met derden


  De Hendrik- en Anne Bosma Stichting deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Hendrik- en Anne Bosma Stichting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


  De Hendrik- en Anne Bosma Stichting gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Hendrik- en Anne Bosma Stichting gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Hendrik- en Anne Bosma Stichting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bosmastichting.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Hendrik- en Anne Bosma Stichting wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


  De Hendrik- en Anne Bosma Stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons contactformulier of via info@bosmastichting.nl.
  - Voor- en achternaam
  - Adresgegevens
  - Telefoonnummer
  - E-mailadres
  - IP-adres (niet direct gekoppeld aan uw gegevens, maar website bezoeken staan wel in logfiles)
  - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  - Gegevens over uw activiteiten op onze website
  - Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
  - Internetbrowser en apparaat type
  - Bankrekeningnummer, indien van toepassing
  - Het afhandelen van uw betaling
  - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  - U te informeren over wijzigingen van onze diensten.
  - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  - Om goederen en diensten bij u af te leveren
  - De Hendrik- en Anne Bosma Stichting analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
  - De Hendrik- en Anne Bosma Stichting volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
  - De Hendrik- en Anne Bosma Stichting verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
  De Hendrik- en Anne Bosma Stichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

  Emailcommunicatie: ongeveer 2 jaar of korter indien niet meer relevant.
  Persoonsgegevens voor facturen, alle gegevens zichtbaar op de factuur: 7 jaar op last van de belastingdienst.


  Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden.


  Cookie: Googly Analytics Naam: _utma

  Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar  Cookie: Facebook

  Functie: Wij gebruiken Facebook om u een 'Vind ik leuk' en 'Delen' knop te geven op onze pagina's. Daarnaast kunt u, indien u een account heeft op onze website, inloggen met uw Facebook account, waarbij wij een door Facebook speciaal voor onze website gegenereerde unieke ID opslaan.

 • We helpen graag waar het kan
  We kunnen actief bijdragen bij projecten en voor individuen.